1.1.      Over Pizza Party At Home

De website www.pizzapartyathome.be  (hierna te noemen “website”) is eigendom van: Daniël De Haes, commerciële naam: Pizza Party At Home (eenmanszaak), hierna te noemen “Pizza Party At Home”, “Wij”, “Ons”, “We”

  • Adres: Betekomsestraat 42
  • Gemeente: 3128 Tremelo
  • Land: Belgium
  • Telefoonnummer: +32 468 29 69 86
  • E-mailadres: info@pizzapartyathome.be
  • Ondernemingsnummer: BE0500.554.444
  • Jurdidische vorm: MR

 

1.2.      Akkoord

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op ieder ogenblik in te trekken. De intrekking van deze toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die reeds heeft plaatsgevonden op basis van de voorafgaandelijk gegeven toestemming.

1.3.      Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van deze site is beschermd door intellectuele rechten die toebehoren aan Pizza Party At Home. Hieronder vallen de logo’s, afbeeldingen, teksten en andere data.

1.4.      Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard.
De informatie is niet aangepast voor de individuele bezoeker, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Pizza Party At Home kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Pizza Party At Home levert voldoende inspanningen opdat de informatie op de website volledig, correct en bijgewerkt zou worden. Indien de website toch onjuistheden zou bevatten of bepaalde informatie tijdelijk niet beschikbaar zou zijn, zal Pizza Party At Home er alles aan doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Onjuistheden kunnen worden doorgestuurd via info@pizzapartyathome.be

Pizza Party At Home kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortkomen uit het gebruik van de informatie op deze website.

Pizza Party At Home behoud zich het recht om de inhoud van de website ten allen tijde aan te passen, te verwijderen of aan te vullen. Pizza Party At Home biedt geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking van de website, alsook onbeschikbaarheid of enige andere vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website.

Deze website kan links bevatten naar andere websites of pagina’s van derde partijen, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van deze links naar websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Pizza Party At Home behoudt zich het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website  te beperken of volledig te blokkeren. Pizza Party At Home kan niet aansprakelijk worden gesteld  voor het verspreiden van virussen of andere nadelige software, voor inbraak door derden in de IT-systemen en het onttrekken van gegevens dat daaruit zou kunnen voortvloeien.

1.5.      Recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil over deze website zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde bevoegd.

1.6.      Toegang tot de website

Deze website is enkel toegankelijk vanop recente computers waarop recente en algemeen gebruikte software geïnstalleerd staat. Pizza Party At Home waarborgt echter geen compatibiliteit en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website. Deze website kan tijdelijk niet bereikbaar zijn, met name wegens onderhoud, storingen of andere technische redenen.

Het is verboden om zich toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is verboden de website te wijzigen, informatie toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

1.7.      Persoonlijke gegevens

Bij het verzenden van persoonlijke gegevens via de website doet Pizza Party At Home er alles aan om dit zo veilig mogelijk te laten gebeuren. Het verzenden van persoonlijke gegevens is steeds op eigen risico van de gebruiker van de website.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens in onze privacy policy.

 

Laatste update op 09/01/2021 door Pizza Party At Home.